۳۱ فروردین ۱۳۹۸
20 April 2019

  گواهینامه ISO ۹۰۰۱ شرکت مهندسی بن دژ کاو تمدید شد.

  پس از بازرسی های انجام شده از روند حرکت و اجرایی شرکت بن دژ کاو توسط موسسه بین المللی آلیانس ، گواهینامه مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ این شرکت بار دیگر تمدید شد.

  این گواهینامه نشانی از مدیریت برتر و کارآمد شرکت می باشد.  

   

  aliance.jpg

   

   

   

       1. إرسال الرأي  دایر شده توسط نگاه نرم