۳۱ فروردین ۱۳۹۸
20 April 2019

     سال ۱۳۴۵ و یک سال پس از آن تهران به یکباره تغییرات بسیاری در حوزه راه و ساختمان را به خود دید. در این سال تغییرات چندانی به وجود آمد که بی گمان مهم ترین آن‌ها گشایش اتوبان تهران- کرج بود. تقویم تاریخ این شماره را به بازخوانی این تحولات اختصاص دادیم. 

  oldie1.jpg

  oldie2.jpg

   

   

   

       1. إرسال الرأي  دایر شده توسط نگاه نرم