فعالیت های انجام شده :
    طراحی قسمت هایی از ساختمان مکانیکال

    اصلاح تهویه مطبوع ساختمان مکانیکال

    Iran air

    برای دیدن تصویر در اندازه واقعی ، روی آن کلیک کنید .


    دایر شده توسط نگاه نرم