۳۱ فروردین ۱۳۹۸
20 April 2019

   این فعالیت ، در ۳ پروژه مشاوره و ۴ پروژه ساخت و به صورت EPC ( مهندسی - خرید - ساخت ) انجام شد . قسمت های مختلف پروژه ها عبارت اند از :

  طراحی و اجرای بخش سی تی اسکن بیمارستان
  طراحی و نظارت بر اجرای بازسازی طبقه دهم
  طراحی و اجرای بازسازی طبقه نهم بیمارستان

  طراحی و اجرای بخش  CSR بیمارستان

  Sasan hospital

  Sasan hospital

  Sasan hospital

  Sasan hospital

   برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی ، روی آنها کلیک کنید . 


  دایر شده توسط نگاه نرم