۳۱ فروردین ۱۳۹۸
20 April 2019

  شرکت مهندسی بن دژ کاو در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهینامه رتبه ۲ ابنیه و ۴ تاسیسات از معاونت راهبردی وزارت مسکن و شهرسازی گردید. شایان ذکر است یکی از دلایل اخذ این گواهینامه توانمندی شرکت در به انجام رساندن بیش از ۱۷ پروژه در کمتر از ۴ سال می باشد.

  ContractorCertificateReport.jpg

   

  grade 1.jpg

   


  تعدادی از گواهینامه ها و تقدیرنامه های شرکت مهندسی بن دژ کاو 

   

   

  aliance.jpg

   

  1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG  دایر شده توسط نگاه نرم