۳۱ فروردین ۱۳۹۸
20 April 2019

  شرکت بن دژ کاو (سهامی خاص) ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در پروژه های عمرانی است. این شرکت ضمن برخورداری از سازمان یادگیرنده در راستای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استاندارد بین المللی ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ،۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷

  با شعار همیشگی:

  نیروی انسانی خلاق و با اخلاق بزرگترین سرمایه ماست.

   

  اهداف زیر را سرلوحه خویش قرار داده است:

  ۱- افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان و سایر ذینفعان با ارائه خدمات برتر

  ۲- احترام به منزلت انسانی کارفرمایان و همکاران سازمان

  ۳-  توسعه و ارتقای دانش و مهارت با نیروهای با اخلاق ، کارآمد ، دانشگرا ، پویا و آموزش مستمر مورد نیاز

  ۴-  افزایش سطح کمی و کیفی خدمات و ایجاد قابلیت کار آمد ، در جهت توسعه بهره وری سازمان

  ۵- شناسایی، ایجاد و بهبود مستمر فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت سازمان

  ۶- رعایت اصول ایمنی و بهداشت در پروژه ها جهت تامین سلامتی نیروهای انسانی در محیط های کاری و حفاظت از محیط زیست

  ۷- ترویج فرهنگ مشارکت همگانی به منظور افزایش بهره وری و بهینه سازی فعالیت ها

  ۸- استفاده بهینه از تامین کنندگان در جهت مدیریت اثربخش و کارآمد ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه

   

   لذا جهت حصول اهداف مذکور بر مبنای سیستم مدیریت یکپارچه، اینجانب با مشارکت فعال کارکنان در راستای استقرار، حفظ و نگهداری این سیستم مسئولیت داشته و جهت حرکت  شرکت به سمت ایجاد نظام ایده آل و نمونه اقدام می نمایم. در خاتمه مدیریت سازمان روند بهبود نظام را در دوره های مشخص شده به منظور بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت مورد بازنگری قرار می دهد.

  باشد که در آینده نام شرکت بن دژ کاو بعنوان شرکتی پیشرو در ارائه خدمات فنی و مهندسی بین رقبا تبلور یابد.

   

                                                        مدیرعامل
                                                    سید حسین امامی

   


  فایل‌های ضمیمه:

  دایر شده توسط نگاه نرم