تعدیل ضریبی است که برای بروز کردن نرخ هر یک از ردیف های فهرست بهای هر یک از رشته ها بدست می آید و در مبلغ تجمعی همان ردیف ضرب می گردد. آنچه در ادامه دانلود خواهید کرد یک پاورپوینت ارزشمند برای یادگیری این بحث میباشد .

  این فایل با مثال هایی نکات مربوط به تعدیل صورت وضعیت ها را آموزش می دهد. و جهت اموزش مهندسان اداره کل راه و شهرسازی زنجان توسط مهندس محمد سهرابی تهیه گردیده است.   

   

  13927655531.jpg

  برخی از موضو عات عبارتند از :

  تعریف شاخص ها - دوره مبنا - دوره کارکرد - فرمول تعدیل - نحوه پر کردن جدول تعدیل - شاخص تجهیز کارگاه-شاخص تاخیرات زمان بندی - ضریب ۰.۹۵ و ....

  Download

  منبع : http://engineeringupdate.blogfa.com

       1. ارسال نظر  دایر شده توسط نگاه نرم