• نشانی :

  تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان میرعماد ، کوچه 8 ، پلاک 8 ، طبقه 4

  تلفن :

  (+9821) 82480                 
  (+9821) 88740819        
  (+9821) 88544734         
  (+9821) 88517231         
  (+9821) 88755176         
  (+9821) 88523630         

  فکس :

  (+9821) 88752041        
   

  آدرس ایمیل :

          Info@bdk-co.com


دایر شده توسط نگاه نرم