شرکت مهندسی بن دژ کاو موفق به اخذ رتبه ۱ در ابنیه از نظام فنی و اجرایی کشور شد. شرکت مهندسی بن دژ کاو از این پس می تواند در پروژه های ملی و کلان کشور خدمت کند. همپچنین تراز مالی قرارداد های آتی شرکت افزایش چشمگیری خواهد داشت.

  نامه تاییده رتبه شرکت  

  ContractorCertificateReport.jpg

   

  grade 1.jpg

       1. ارسال نظر  دایر شده توسط نگاه نرم