ساخت پایانه مرزی شلمچه که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ با مدت زمان ۱۸ ماهه شروع گردید. و علیرغم تعلیق در زمان اربعین حسینی در سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵، این پروژه در مهرماه ۱۳۹۵ و زودتر از مدت اولیه پیمان تحویل کارفرمای محترم- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گردید. این پروژه در آبان ماه ۱۳۹۶ تحویل قطعی گردید.

         دایر شده توسط نگاه نرم