ساخت پایانه مرزی شلمچه، بعد از موفقیت شرکت بن دژ کاو در ساخت پایانه های مرزی مختلف از جمله تمرچین، به این شرکت واگذار شده است.

  این پروژه در مرز شلمچه واقع شده و با توجه به تردد بالای مسافرین در این مرز به خصوص در ایام اربعین، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ایام اربعین، روزانه ۲۰ هزار نفر از این پایانه تردد می کنند.

  این پایانه، بزرگترین پایانه مرزی کشور نیز می باشد. مساحت این پایانه ۴۰۰۰ متر مربع می باشد که با اتصال به پایانه فعلی، مساحت کل پایانه ۵۰۰۰ متر مربع می شود.

  منطقه شلمچه یکی از مناطق عملیاتی مهم در جنگ ایران و عراق بوده است. عملیات کربلای ۵ در این منطقه انجام شد. 

  شلمچه زمینی به شدت سست دارد و به همین دلیل عملیات پی سازی و تحکیم بستر پروژه با سختی هایی روبرو شد.

  این پروژه در مرحله سفت کاری و اجرای اسکلت فلزی می باشد.

  z11.jpgz10.jpgz12.jpgz1 (1).jpgz1 (2).jpgz1 (3).JPGz1 (4).JPGz1 (5).JPGz1 (7).jpg  دایر شده توسط نگاه نرم