ساخت پنجمین رصد خانه بزرگ جهان در قله گرکش شهر میمه کاشان در ارتفاع ۳۵۰۰ متر از سطح دریا در سال ۱۳۹۶ به شرکت بن دژ کاو سپرده شد. که با توجه به فصول سرد سال در نیمی از سال امکان فعالیت در سایت وجود ندارد. پروژه در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع شروع گردید و پنج ساختمان به متراژ کل ۲۰۰۰ متر مربع در آن در حال ساخت می باشد.

         دایر شده توسط نگاه نرم